Advertisement


BẢO VIỆT AN GIA - CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO MỌI NHÀ

  
bảo hiểm sức khỏe

Quyền lợi khi bạn tham gia Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia:
😆Hỗ trợ viện phí tại 150 bệnh viện công và tư trên toàn quốc
😆Phí bảo hiểm chỉ 7,500đ/ngày
😆Hạn mức bảo hiểm 230 triệu/năm
Đối tượng: bé từ 15 ngày tuổi đến 60 tuổi.

 

 NHU CẦU TẤT YẾU

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Hotline: 0902 851 857