Advertisement


6 nguyên tắc ISO


6 nguyên tắc ISO
2.       Suy nghĩ những điều mình làm và cần làm
3.       Viết ra những suy nghĩ và dán lên
4.       Làm những điều mình dán
5.       Kiểm tra những kết quả mình vừa làm được
6.       Thống kê kết quả mình làm và dán lên

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Hotline: 0902 851 857